Information fra varmeværket

1. oktober 2019

Hundested Varmeværk a.m.b.a. informerer

Pr. 1. januar 2020 ændrer Hundested Varmeværk grundlaget for beregning af den faste afgift. 
Den faste afgift vil blive beregnet ud fra ejendommens BBR (samlet boligareal samt samlet erhvervsareal).

Prisen forventes at blive kr. 28,- excl. moms pr. mpr. år.

Erhvervsejendomme med køl/frys >10 m2 kan søge dispensation for køle/frys området.
Ansøgningen sendes på mail til kontor@huvarme.dk

Vi gør opmærksom på, at det iflg. BBR-lovgivningen er ejerens ansvar, at BBR-oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Har du ændringer til ejendommens BBR, kan det rettes på www.bbr.dk eller ved henvendelse til Halsnæs Kommune.